Sourozenci nahravky


Představujeme Vám 14 nových písniček, které jsme s velkou pílí a snahou pro Vás
natočili.  CD je už v pořadí šesté a bude se jmenovat „Bojuj dál“
Více se dozvíte, až CD vyjde  z výrobny 
Náš kamarád Olda nám k tomuto CD napsal krásný příběh :

Život je plný setkání. Někdy náhodných, jindy plánovaných. A každé z nich nás větším či menším způsobem ovlivní.

Nikdy nezapomenu na setkání s ženou, které nikdo neřekl jinak než Katka. Byla to stará paní, kolem osmdesáti let. Jako mladá utrpěla vážný úraz, v jehož důsledku přišla o zrak. Když jsem ji poprvé navštívil, předpokládal jsem, že potkám starou smutnou dámu, kterou se budu snažit trochu povzbudit a potěšit v jejím nelehkém životě. Připravila mi ale velké překvapení. I po několika desítkách let, které prožila v temnotě, si udržovala úžasný životní optimismus a až nakažlivou radost. Místo toho, abych povzbuzoval já ji, povzbuzovala ona mě.

Vždy, když jsem chtěl už jít domů, si přála, abychom se spolu modlili. A vždy Bohu děkovala za vše krásné, co už s ním prožila, a i za to, na co se ještě do budoucna může těšit. A pak se obrátila na mě a dodala větu, kterou jsem od ní slyšel téměř pokaždé. Větu, která byla jejím životním heslem i v těch nejtěžších chvílích: „Vydrž, stojí to za to!“

Odkud brala tento optimismus? Z úžasného slibu, který už před staletími pronesl Ježíš. Ze slibu, který si Katka kvůli své slepotě nemohl a v Bibli přečíst, ale který celá ta léta znala zpaměti:

„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.  A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.” (Evangelium podle Jana 14:1-3)

Její život nebyl snadný. K jejímu handicapu se ve stáří přidaly i další zdravotní problémy způsobující jí velké bolesti. Mnoho lidí by se v její situaci obávalo každého dalšího dne a ptalo by se: „Co nás ještě čeká?“. Ale Katka si raději ohledně budoucnosti kladla jinou otázku: „Kdo mě čeká?“

Slib, který dal ten, koho považovala za svého nejlepšího přítele a Zachránce, byl pro ni obrovskou motivací. Byla ochotná v životě bojovat se svým trápením, protože měl stále pro co žít. Těšila se na setkání s Ježíšem. Na setkání s tím, kdo ji měl tak rád, že i kvůli ní byl ochotný zemřít. Setkání s tím, který přijde znovu na tuto zemi, aby ukončil nadvládu smrti a bolesti.

Katka však žila i proto, aby mohla dříve, než ten den přijde, představit tuto dobrou zprávu a naději ostatním lidem kolem sebe. A já byl jedním z těch, kdo měl tu čest ji od ní slyšet.

Starosti a problémy se nevyhýbají nikomu z nás. Je tu však stále úžasná naděje na setkání se Zachráncem celého vesmíru, který chce s námi prožít věčnost naplněnou radostí a štěstím. Pokud je to pravdivý slib, potom stojí za to bojovat.

„Vydrž, stojí to za to!“.


Oldřich Svoboda


     Koupit CD